Opis poklica

 Učitelj razrednega pouka ali razredni učitelj skrbi za celostni razvoj učencev. Zagotavlja možnosti za razvoj učencev na spoznavnem, socialno-emocionalnem in psihomotoričnem področju. Otrokom omogoča, da osvajajo nova znanja in jih znajo uporabiti. Skrbi za razvoj samostojnosti, vedoželjnosti, komunikacije, ustvarjanja, pozitivne samopodobe in otroke spodbuja h gibalni aktivnosti.
Rezultat iskanja slik za delo z ucenci
https://www.youtube.com/watch?v=iqcK8hBYq5w