Razmere za delo

Razmere za delo
Delovni prostor razrednega učitelja je najpogosteje učilnica in prostori v okolici šole, ki so namenjeni otrokom. Športna vzgoja poteka v telovadnici ali na igrišču. Na nekaterih šolah imajo kabinete, ki so namenjeni pripravi na pouk in shranjevanju didaktičnih in drugih pripomočkov. Letovanja in druge oblike bivanja izven šole omogočajo otrokom in učiteljem bivanje zunaj domačega kraja. Delo je dinamično in zvečine poteka v dopoldanskem času. Druge dejavnosti, kot so roditeljski sestanki, govorilne ure ter predavanja in seminarji praviloma potekajo v popoldanskem času.