Specifične zdravstvene zahteve

Psihofizične sposobnosti
Razredni učitelj mora izpolnjevati splošne zdravstvene zahteve. Zaradi stika s hrano so potrebni redni zdravniški pregledi enkrat na leto. Učitelj mora biti zrela in odgovorna oseba, ki ima veselje do dela z otroki. Zavedati se mora, da vzgaja tudi z zgledom.
Nevarnosti
Zaradi narave dela so pri učitelju najpogostejša obolenja glasilk in sluha. Zaradi stikov z velikim številom ljudi so učitelji pogosto izpostavljeni tudi virusnim obolenjem. Kadar je učiteljeva želja po ustvarjalnosti in inovativnosti premočna, lahko sčasoma povzroči iztrošenost kot posledico poklicnega izgorevanja.