Število zaposlenih v tem poklicu

Iskalci zaposlitve v pedagoških poklicih se pogosto morajo sprijazniti z dolgoletnim čakanjem na stalno službo.

Ravnatelji nekaterih osnovnih šol, ki te dni iščejo nove šolnike, se zavedajo, da je veliko mladih brezposelnih diplomantov pedagoških smeri.

 

Pri učiteljih novih delovnih mest ni, razen ko se kdo upokoji ali pa odide na porodniško. Kar pa se tudi ne bo več dolgo dogajalo, ker se kolektiv stara.

Ovira novim zaposlitvam je tudi zahteva države po zmanjševanju števila zaposlenih. Če se število učencev ne veča, pravzaprav ni možnosti novih zaposlitev. Učitelje, ki odidejo, se nadomešča s prerazporeditvijo ur in povečanim obsegom dela drugih učiteljev. 

Tudi zato bo diplomantom prvi korak pri iskanju zaposlitve v šolstvu izjemno težak. Težko je zapolniti ure na določeni šoli, če je diplomant študiral le eno smer. Laže bo dobiti zaposlitev, če bo izobražen na več področjih, denimo z diplomo iz vsaj dveh jezikov, ne le slovenščine, ali pa iz zgodovine in geografije in podobno.

Na novogoriški območni izpostavi zavoda za zaposlovanje opažajo, da se povpraševanje po učiteljih sezonsko poveča pred pričetkom šolskega leta. Trenutno delodajalci iščejo učitelje razrednega pouka ter strokovnjake za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami.

Med brezposelnimi učitelji in profesorji je več kot 40 odstotkov takih, ki so brezposelni manj kot dva meseca. V povprečju so bile konec julija osebe s pedagoško izobrazbo brezposelne devet mesecev, povprečno čakalno dobo pa podaljšujejo predvsem starejše osebe. Med tistimi s pedagoško izobrazbo prevladujejo mlajše osebe, saj je skoraj 40 odstotkov mlajših od 29 let.

Rezultat iskanja slik za razredni pouk